DISCLAIMER

Alle auteursrechten en merkenrechten en intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de pagina’s van deze website en alle daarop beschikbare zaken, waaronder – doch niet beperkt tot – teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s berusten, of zijn in licentie, bij Nitesco BV. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nitesco BV mag niets op deze website worden overgenomen, gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen (op geen enkel medium), verspreid, verzonden, doorgezonden, uitgezonden, openbaar gemaakt of geëxploiteerd. Nitesco BV is niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade welke kan ontstaan als gevolg van gebruik van deze website. Nitesco staat verwijzingen en (hyper)links uitsluitend naar de homepage van deze website toe. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om elektronische links naar een andere pagina dan homepage van deze website aan te maken. Verwijzingen of (hyper)links op deze website naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Nitesco BV geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites.