Adres
  • Jan van Gentstraat 158B
  • 1171 GP, Badhoevedorp

Algemene voorwaarden

Alle auteursrechten en merkenrechten en intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de pagina’s van deze website en alle daarop beschikbare zaken, waaronder – doch niet beperkt tot – teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s berusten, of zijn in licentie, bij Nitesco B.V.. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nitesco B.V. mag niets op deze website worden overgenomen, gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen (op geen enkel medium), verspreid, verzonden, doorgezonden, uitgezonden, openbaar gemaakt of geëxploiteerd.

Nitesco B.V. is niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade welke kan ontstaan als gevolg van gebruik van deze website. Nitesco B.V. staat verwijzingen en (hyper)links uitsluitend naar de homepage van deze website toe. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om elektronische links naar een andere pagina dan homepage van deze website aan te maken. Verwijzingen of (hyper)links op deze website naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Nitesco B.V. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. Nitesco B.V. bewaart en evalueert informatie over recente bezoeken aan haar website, evenals bezoeken aan de verschillende  onderdelen van de website, voor analyse en begrip over het website gebruik en voor verbetering van de inhoud.

Gegevens die worden ingevuld in de contactformulieren van deze website zullen door Nitesco B.V. alleen voor interne doeleinden worden bewaard en aangewend, om gevraagde informatie te verstrekken en om te communiceren over haar diensten.