Adres
  • Jan van Gentstraat 158B
  • 1171 GP, Badhoevedorp

Onderhoudsabonnementen

Kennis gedreven natuursteen onderhoud

Natuursteen is een geliefd afwerkingsmateriaal in de architectuur. Het wordt veel toegepast en gewaardeerd om zijn esthetiek en duurzaamheid. Dat afbreuk aan deze kernkwaliteiten – door schade en slijtage – vervelend is, behoeft weinig uitleg. Met ruim 20 jaar ervaring in specialistisch natuursteenonderhoud, weten wij wanneer en hoe de beste beschikbare technieken toe te passen om de esthetische waarde van iedere steensoort terug te brengen, consistent te behouden, en de levensduur van natuursteenoppervlakken te verlengen.

Natuursteen eigenschappen bepalen de werkwijze

Natuursteen wordt ook vaak gekozen om zijn uniciteit. Iedere steensoort heeft zijn unieke technische eigenschappen. Deze unieke eigenschappen, zoals ontstaanswijze en chemische samenstelling, resulteren vervolgens in unieke uitstraling en textuur. Maar deze eigenschappen bepalen ook de toepassings- en gebruiksmogelijkheden. En ze dicteren vervolgens ook weer de op te treden schademechanismen en de best toe te passen renovatie- en onderhoudstechnieken. Nitesco combineert ongeëvenaarde natuursteenkennis en baanbrekende uitvoeringsmogelijkheden, waarmee we klanten optimale kwaliteit kunnen bieden die de tand des tijds glansrijk doorstaat.

Natuursteen onderhoudsabonnement

Door natuursteen planmatig correctief en preventief te onderhouden, houden wij oppervlakken consistent in de gewenste onderhoudsstaat tegen beperkte en voorziene kosten. We voorkomen hiermee zowel uitstraling degradatie en voortijdige vastgoed veroudering als wel hogere renovatiekosten en overlast op termijn.

Meerjaren onderhoudsplan vloeren en gevels

Onze onderhoudsabonnementen worden in de regel gebaseerd op maatwerk meerjaren onderhoudsplannen. Deze bouwkundige rapporten worden in het voortraject nauwkeurig opgesteld door onze productspecialisten / deskundigen.

We beginnen altijd hierbij / hierin met een bouwkundige inspectie / nulmeting en inventarisatie van onder anderen bouwtekeningen en evt. vloer- of gevelopbouw plannen, aanwezige steensoorten en steeneigenschappen, gebouw ligging en -detaillering, bestaande onderhoudsstaat, gebruiksintensiteit, routing en schademechanismen.

We analyseren en prognosticeren hierbij / hierin altijd met een pragmatische focus op klantwensen en behoeften, kwaliteitseisen, evt. programma van eisen en budget.

Het rapport wordt in overleg gespecificeerd op gebouwonderdelen (ruimten en ligging), materiaaltoepassingen (vloeren en gevels, etc.) en kostensoort (exploitatie en investeringen). Hiermee krijg je volledige inzicht in de noodzakelijke onderhoud of vervanging per onderdeel, de cyclus per activiteit en kosten per eenheid.

TNO onderzoek toont Nitesco’s onovertroffen structuur optimalisatie

De kwaliteit van onze dienstverlening, vergeleken met die van andere aanbieders, is objectief gemeten door TNO. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat Nitesco aanzienlijk beter presteert dan andere marktpartijen. Onze unieke behandelingsmethode leidt tot een optimale oppervlakteafwerking en biedt uitstekende bescherming, zoals hoge slijtageweerstand en minimale doorlatendheid.

  • Vóórsituatie - versleten Carrara Bianco vloeroppervlak - Beschadigde oppervlaktestructuur en hoge porositeit

  • Násituatie: herstel behandeling door derden - Kwetsbare craqueléstructuur en lage slijtvastheid

  • Násituatie: herstel behandeling door Nitesco - Optimale oppervlaktedichtheid, verstevigd en amorf gemaakt

Voordelen van planmatig natuursteenonderhoud

  • Verhoogde veiligheid. Regelmatig onderhoud en inspectie kan potentiële veiligheidsrisico’s en daarmee samenhangende aansprakelijkheidsrisico’s tijdig identificeren en aanpakken; zoals scheurvorming, brekende, verzakte of losrakende vloertegels, gevelpanelen en plaat verankeringen.
  • Verbeterde uitstraling. Goed onderhouden afwerkingsmaterialen hebben positieve invloed op de kwaliteitsbeleving van gebouwen, wat weer gunstig is voor bedrijven of organisaties die klanten of huurders willen aantrekken en behouden
  • Kosten besparing. Regelmatig onderhoud kan kleine problemen identificeren voordat ze groot worden, waardoor kostbare renovaties of vervanging in de toekomst kunnen worden voorkomen. Hiernaast is de dagelijkse schoonmaak van goed onderhouden natuursteen ook efficiënter en effectiever.

Wanneer afsluiten?

In het algemeen is het raadzaam om vrijwel direct na de installatie en ingebruikname van nagenoeg alle soorten natuursteen te starten met preventief onderhoud. Zo wordt over tijd duurzame kwaliteitsuitstraling geborgd en worden kosten en overlast geminimaliseerd. Denk daarbij aan diepte-reiniging en impregnering ter voorkoming van vlekken, uitbloei en vochtschade. Bij kalksteen en marmer soorten wordt ook aanbevolen preventief te verstevigen door verglazing. Hiermee wordt de krasgevoeligheid van natuursteenoppervlakken verkleind en wordt de slijtage verminderd.

Heb je inmiddels te maken met bestaand natuursteen dat al achterstallig onderhoud vertoont? Dan is het zaak om deze eerst te laten repareren of renoveren en aansluitend daarop met planmatig onderhoud te starten. Hiermee houdt je de aantrekkelijkheid en waarde van jouw natuursteen het beste in stand.

Wat komt erbij kijken?

Iedere meerjarenonderhoudsplan (waardoor ook iedere onderhoudsabonnement) is maatwerk waarin zowel de diensten samenstelling als wel de onderhoudsintervallen sterk variëren.

  • Vloeronderhoud. Bij vloeren krijgen de minimaal betreden en versleten vloerranden ook minimale aandacht. Hoog gebruik zones zoals looproutes vanaf de entree naar de receptie of de liften krijgen extra aandacht. Dit om de kosten te reduceren en kwaliteit optimaal en continu te houden.
  • Gevelonderhoud. Bij gevels geldt dit ook voor hogere verwering delen en waar schade zich dus frequenter voordoet. Verder is het bij met natuursteen platen beklede gevels belangrijk om met regelmaat kritisch te inspecteren op schades en soms nauwelijks zichtbare onthechting of scheurtjes, die het losraken en verzakken van (delen van) platen als gevolg kunnen hebben.