Cookies op de website van Nitesco. Wij gebruiken cookies. Functionele cookies worden gebruikt om de website veilig en naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Continueert u uw bezoek op deze website dan stemt u in met het gebruik van cookies.

natuursteen

Lees hier alles over natuursteen. Wat is natuursteen? Welke soorten natuursteen zijn er? Op welke manier is het ontstaan en wat zijn de gebruikelijke toepassingen?

Down

Kennismaken met natuursteen

Als we het hebben over natuursteen dan hebben we het ook over de vorming van de aardkorst. Het ontstaan van natuursteen is een continu geologisch proces. Het ontstaan van sommige natuursteensoorten neemt miljoenen jaren in beslag. Natuursteen wordt gevormd uit afgekoeld vloeibaar gesteente (magma of lava). In combinatie met verweringsproducten of uit dierlijke en/of plantaardige resten die zijn versteend onder hoge druk. Soms in combinatie met hoge temperaturen. Omdat dit proces en de ingrediënten van dit proces overal verschillend zijn, heeft dit geleid tot vele verschillende soorten natuursteen! Wil je meer weten dan je kan vinden in dit artikel of heb je een specifieke wens met betrekking tot het behandelen van je eigen natuursteen, neem dan contact met ons op via onderstaande button.

Contact Us   

Natuursteen bij ABN

Wat zijn de eigenschappen van Natuursteen?

Er gaat niets boven een prachtige natuurstenen vloer of wand. Omdat natuursteen een 100% natuurlijk product is, is het nooit volledig uniform in de uitstraling. Voor meer informatie over het onderhoud van uw natuurstenen vloer kunt u deze pagina bekijken. Er zitten grote verschillen in de eigenschappen van de verschillende soorten natuursteen. Meestal wordt een natuurstenen muur of vloer gepolijst en gezoet opgeleverd. Nitesco heeft ervaring met veel verschillende soorten natuursteen. Op onze projecten pagina ziet u de resultaten van onze werkwijze.

Welke soorten natuursteen zijn er?

Een compleet overzicht van alle natuursteensoorten is niet te geven. Er zijn vele steensoorten verkrijgbaar onder vele namen. In de afgelopen jaren zijn er ook nieuwe steensoorten uit Azië op de Europese markt gekomen. De meest bekende natuursteensoorten zijn: marmer, kalksteen, graniet, gabbo, gneis, kleisteen, leisteen en kwartsiet. Om overzicht te brengen in de soorten natuursteen is het belangrijk een ordening aan te brengen. Dat kan op de volgende drie manieren, namelijk: Wat is de geologische leeftijd van het gesteente? Wat is de chemische samenstelling van het natuurgesteente? Hoe is het deze natuursteen ontstaan?

Wat is de geologische leeftijd van het gesteente? Natuursteen kan worden gerangschikt op ouderdom; in de geologie deelt men steensoorten in aan de hand van het tijdvak waarin ze zijn ontstaan. De omschrijving is dan bijvoorbeeld: “Belgisch hardsteen is in het Paleozoïcum, tijdperk Carboon, ca. 300 miljoen jaar geleden ontstaan ​​”. In de natuursteenbranche is deze indeling minder relevant. We zijn eerder geïnteresseerd in technische eigenschappen en applicatiemogelijkheden van de steen. En deze zijn niet direct afhankelijk van de ouderdom van een gesteente.

Wat is de chemische samenstelling van het natuurgesteente?

Natuursteen kan worden gerangschikt op chemische samenstelling. Bij deze manier van ordenen staat grondstof waaruit de natuursteen bestaat centraal. Op basis van deze grondstoffen zijn er globaal 2 groepen natuursteen;

1.Natuursteensoorten met als grondstof siliciumdioxide worden ook wel kwarts genoemd. Tot de deze groep behoren natuursteensoorten die siliciumdioxide als hoofdbestanddeel hebben. Meer dan 12% van de aardkorst bestaat uit dit mineraal. Hierbij kan je denken aan de volgende natuursteensoorten; graniet, zand en glas.

2.Natuursteen met als grondstof voornamelijk calciumcarbonaat zijn bijvoorbeeld; marmer en kalksteen. Kalksteen vindt met regelmatig terug in fossielen. Blauwe hardsteen is bijvoorbeeld een vorm van fossiele kalksteen, bestaande uit de restanten van zeelelies (bron: wiki).

Hoe is natuursteen ontstaan?

Hoe ontstaat natuursteen? Als we weten op welke manier het gesteente is ontstaan, weten we vaak ook meer over de eigenschappen en de applicaties. Natuursteensoorten met een nieuwe ontstaanswijze en samenstelling kunnen dan in één groep worden ingedeeld. Tot één groep (bijvoorbeeld marmers of granieten) kunnen vele vele natuursteensoorten behoren. Uitgaande van de ontstaanswijze, is er weer een onderverdeling te maken in drie hoofdgroepen:

Stollingsgesteente is gesteente dat ontstaan ​​is uit gestold magma van lava. Dieptegesteente is een stollingsgesteente dat diep onder het aardoppervlak is ontstaan ​​uit gestold magma. Uitvloeiingsgesteente ontstaat uit lava dat zich bij een uitbarsting van bijvoorbeeld een vulkaan vermengt met andere stoffen en dan stolt. Binnen stollingsgesteente kunnen we op deze manier onderscheid maken tussen 7 verschillende groepen natuursteen; Dieptegesteenten, Ganggesteenten, Satelliet-ganggesteenten, Uitvloeiingsgesteenten (Paleozoïcum, 541 en 251 miljoen jaar geleden), Uitvloeiingsgesteenten (Kaenozoïcum, jonger), Vulkanische tuffen , Vulkanisch glas.

Sedimentair gesteente wordt ook wel afzettingsgesteente genoemd. Sediment wordt in de encyclopedie (https://www.encyclo.nl/begrip/sediment) goed beschreven als: “Sediment van afzetting is de benaming voor deurwind, water en-of ijsdragend materiaal. Voorbeelden van sedimenten zijn grind, klei, zand, silt en lutum. Wanneer sediment wordt afgezet ontstaat een sedimentair gesteente ”

Metamorfose betekent verandering. Een metamorf gesteente is dus een natuursteensoort die een verandering heeft ondergaan. Een bekend voorbeeld is marmer, dat oorspronkelijk als oppervlakkig sedimentair kalkgesteente diep in de aarde onder hoge druk is omgevormd tot marmer.

Het verschil tussen natuursteen en kunststeen

Kunststeen is eigenlijk alles wat geen Natuursteen is. Het is door de mens gebakken of gegoten en kan enorm lijken op echt natuursteen. Natuursteen kan zelfs van natuursteen vervaardigd zijn! Voorbeelden zijn beton of composieten van kwarts, marmer of andere natuursteensoorten. Kunststeen kan zelfs kunststoffen bevatten. De eigenschappen van kunststeen komen steeds dichter in de buurt van echt natuursteen. Het onderhoud van deze steensoorten is vaak ook hetzelfde als dat van natuursteen. Het materiaal van het materiaal lijkt op elkaar en is reparatie en onderhoud ook vergelijkbaar. Zo kan een kunststeen, waarin bijvoorbeeld kalksteenelementen zijn verwerkt, met digitale methodes worden behandeld als kalkhoudende natuursteensoorten, zoals marmer en kalksteen.